Het hierna volgende overzicht van de financiële instellingen bestaat uit twee delen. Hoofdstuk I omvat de geschiedenis van de banken en spaarkassen tot vandaag. Het uitgangspunt van deze alfabetische lijst wordt gevormd door de financiële instellingen die bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de periode 1940-1945 worden dan de verbanden gelegd met de huidige banken.

http://www.combuysse.fgov.be/fininstellingen.html