Instituut voor Financiële Archeologie (IFA) vzw is een vrijwilligersorganisatie. Iedereen mag lid worden. Aangaande lidmaatschap nemen wij de volgende standpunten in:

  • IFA is niet politiek, levensbeschouwelijk of religieus gebonden.
  • IFA is een open, pluralistische vzw: afkomst, geslacht, huidskleur, opleiding, overtuiging of taal spelen geen rol bij het aantrekken van leden of in ons contact met derden.
  • IFA wijst uitdrukkelijk elke vorm van discriminatie of achterstelling af omwille van afkomst, geslacht, huidskleur, opleiding, overtuiging of taal.
  • IFA kan alleen maar bloeien onder democratie. IFA wijst elke daad of geschrift af dat tegen de democratie of de goede rechtsorde indruist.

Indien leden zich niet in woord en daad met deze beginselen kunnen verenigen, houdt IFA zich het recht voor om hun lidmaatschap onmiddellijk op te zeggen.