'Annuaire des valeurs cotées aux bourses de Belgique 1893 – 1975'

RFIpicBrussel was een belangrijk financieel centrum en werkte als aan magneet op buitenlandse bedrijven, zoals nu London deze rol uitoefent. Brussel had een quasi monopolie op de trammaatschappijen. Tramways de Koursk, Tramways Napolitains, Tramways de Rosario, Tramways de Tientsin, e.a. werden dagelijks genoteerd.

Bij de piek in 1929 noteerden meer dan 1.000 bedrijven op de beurs van Brussel. Dikwijls met meer dan één soort aandeel, hetgeen een koersenbord van wel 1.500 noteringen veroorzaakte. Eén derde waren buitenlandse bedrijven (Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, ...).

Voor de periode 1893 – 1975 was er voor de financiële en ondernemerswereld slechts één allesomvattend Jaarboek namelijk
“LE RECUEIL FINANCIER : annuaire des valeurs cotées aux bourses de Belgique”. Dit jaarboek wordt niet ten onrechte “een onschatbare bron" voor de Belgische beursgeschiedenis genoemd.

De 'Recueil Financier' bevat enorm veel informatie over beurskoersen, bedrijfsresultaten en balansen.
Ook de bestuurders der bedrijven worden vermeld met opsomming van al hun mandaten.

Voor elk bedrijf wordt er ook een verslag gepubliceerd over de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het besproken jaar. Afzetmarkten, fusies, splitsingen en investeringen worden uitvoerig besproken.

'Le Recueil Financier' was tot op heden enkel raadpleegbaar in gedrukte vorm, wat doorgedreven onderzoek bijzonder tijdrovend maakte. Bijkomend nadeel was dat er her en der wel enkele jaargangen consulteerbaar waren, doch nergens een volledige reeks.

De 82 jaargangen omvatten 240.000 bladzijden, in 221 boekdelen en werden de afgelopen 2 jaar door IFA gedigitaliseerd.
IFA vzw respecteert de daarbij horende reproductierechten.

Na scanning werden de digitale gegevens aan een optische tekenherkenning (OCR) onderworpen. De 221 boekdelen zijn elk in een afzonderlijk PDF-bestand opgeslagen. Voor elke jaargang is er eveneens een 'Table alphabéthique des matières'. Alle geciteerde bedrijven staan alfabetisch onder elkaar en/of zijn alfabetisch gerangschikt per sector. Dit levert een index op van de opgenomen bedrijven met een verwijzing naar het betreffende boekdeel en pagina.

Tevens werd de 'Liste des Administrateurs et Commissaires' in een afzonderlijk bestand opgenomen. Deze lijst vermeldt in alfabetische volgorde de bestuurders/commissarissen alsook de bedrijven waar zij hun mandaten uitoefenden. Voor iedere uitgeoefende functie is er een verwijzing naar de naam van het bedrijf en/of de pagina waar het bedrijf vermeld wordt.

Wat krijgt u bij aanschaf van een digitale RFI

√ De volledige 82 jaargangen van de 'Recueil Financier' aangeleverd op een USB stick bestaande uit 221 boekdelen.

√ In totaal 240.000 pagina's cruciale economische informatie.

√ De E-RFI mag door uw ‘instelling‘ op uw intranet geplaatst worden zodat de geautoriseerde gebruikers er onbeperkt gebruik van kunnen maken.

√ Zij mogen delen uit de digitale RFI kopiëren en verwerken in studies/rapporten, doch steeds met bronvermelding.

Prijzen

Universiteit, instituut of organisatie

 € 4.900  (+ 21% BTW)

Privaat persoon

€ 1000 (+21% BTW)

 

Meer info?

Neem contact op met Guy Bertrand, coördinator van de digitale RFI