Verschillende sporen van de industriële activiteiten en rijke cultuur van België zijn wereldwijd te bewonderen. Een inventarisatie van het Belgische erfgoed in Brazilië is hier beschikbaar.

Belgisch erfgoed in Brazilië.

scobSCOB is a RESEARCH CENTRE founded at the University of Antwerp (BELGIUM) in 1999 when we obtained the official price lists of the Brussels Stock Exchange (Euronext Brussels by now). SCOB obtained also the price lists and archives of the Antwerp Stock Exchange (1844-2002), as well as the archives of the Liege Stock Exchange and the Ghent Stock Exchange (1902-1992).

www.scob.be


bvngNet zoals bij haar oprichting, blijft de BVNG vooral een vereniging voor en door jonge historici, ook al blijven  – gelukkig maar – heel wat “anciens” ook trouw lid. Het bestuur bestaat vooral uit jonge leden en in het Mededelingenblad wil BVNG een forum geven aan jonge vorsers om recensies, reviews en andere bijdragen te publiceren. Omwille van die reden wordt het Mededelingenblad soms wel eens het ‘Kabouterblad’ genoemd, een naam die we niet zonder enige trots als geuzennaam dragen!

www.bvngabhc.wordpress.com


heritaHerita vzw is een onafhankelijke ledenbeweging en een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want wij willen van élke dag Open Monumentendag maken.

www.herita.be


FARO probeert  zo goed als al uw vragen over cultureel erfgoed te beantwoorden. Voor vragen of verzoeken die we zelf niet onmiddellijk kunnen beantwoorden, zoeken we binnen ons netwerk naar een gepaste oplossing.

www.faronet.be


Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 2019 komen Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen in de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is vanaf dan het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

www.heemkunde-vlaanderen.be


Het kennisknooppunt voor familiegeschiedenis in Vlaanderen en Brussel

www.familiekunde-vlaanderen.be


ETWIE vzw is erkend door de Vlaamse overheid als expertisecentrum voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed

www.etwie.be


De Academie heeft ook belangstelling voor de kennis van het verleden en doet er alles aan om de herinnering aan vervlogen tijden in het licht van het heden levendig te houden, met inbegrip van de koloniale periode tijdens dewelke zij is ontstaan.

www.kaowarsom.be


ODIS is een dynamische contextuele databank. Tal van gegevensreeksen, werkinstrumenten en repertoria worden er samengebracht. Ze worden aanhoudend door de partners aangevuld, geactualiseerd en met elkaar verbonden.

www.odis.be


Het eerste gedeelte van deze website is toegankelijk voor alle personen die op zoek zijn naar algemene informatie over de Belgische adel en over onze vereniging.

www.anrb-vakb.be


VVIA is een platform voor individuele belangstellenden en organisaties in Vlaanderen en Brussel.

www.industrieelerfgoed.be


Het MIAT is een museum in Gent, gelegen in een prachtig industrieel pand

www.miat.gent.be


De Vlaamse Federatie van Beleggers vzw is een non-profit organisatie met als doelstelling individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier te informeren en te vormen met betrekking tot het beheer van financiële activa. De communicatie, informatie en vorming focust voornamelijk op aandelen.

www.vfb.be


The IEHA is an organization composed of national, regional and international associations in the field of economic history, broadly defined, and other related disciplines.

www.ieha-wehc.org


The Belgian Association of Scripophily (B.A.S.) is the only Belgian non-profit-making Association which gathers the collectors of old bonds and shares.

www.scripophilybelgium.be


The International Bond & Share Society (or IBSS for short) is the world’s biggest association of people interested in scripophily.

www.scripophily.org


De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

www.nbb.be/nl


L’objet de ce site de scripophilie est de découvrir les titres anciens (actions et obligations) émis par des sociétés belges ou étrangères dont les activités ou les intérêts se trouvaient au Congo, Rwanda (Ruanda) et Burundi (Urundi), anciennes colonies belges.

www.ray-scripophile.be


www.derijkstebelgen.be


Het MOT biedt verschillende databanken online aan. Onze gegevens zijn vrij toegankelijk te raadplegen.

www.mot.be


Un bilan de la colonisation

www.banoko.com


Tussen 1842 en 1879 publiceerde Philip-Christian Popp een kadastrale Atlas van België. Dit werk vormt vandaag een eersterangsbron voor al wie op zoek is naar harde informatie over vastgoed en grondbezit in de 19de eeuw.

www.poppkad.ugent.be


Het hierna volgende overzicht van de financiële instellingen bestaat uit twee delen. Hoofdstuk I omvat de geschiedenis van de banken en spaarkassen tot vandaag. Het uitgangspunt van deze alfabetische lijst wordt gevormd door de financiële instellingen die bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de periode 1940-1945 worden dan de verbanden gelegd met de huidige banken.

http://www.combuysse.fgov.be/fininstellingen.html


Hullabaloo.be is een online magazine waarop je industrieel erfgoed, vergane glorie, nutteloze werken, Berlijn en dark tourism terugvindt. Maandelijks krijgt de website meer dan 6.000 bezoekers over de vloer.

 

www.hullabaloo.be