We werken aan een relationele databank waarin lijsten met personen en bedrijven uit het verleden als één geheel te raadplegen zijn. Totdat dit project voltooid is, bieden we alleen onze zogenaamde bulktabellen raadpleegbaar aan. Registreren kan hier.

Wat?

In de bulktabel voor personen of bedrijven kun je zoeken naar een specifiek persoon of bedrijf.

Het doel van de bulktabel is om een zo groot mogelijk aantal bedrijven en personen op te nemen met een minimum aan bronvermelding. Je vindt dus alleen de naam van een persoon of bedrijf en de bron waarin die persoon of dat bedrijf wordt genoemd. Een persoon of bedrijf kan dus meerdere keren in de bulktabel terug te vinden zijn, omdat verschillende bronnen ernaar verwijzen. IFA is ook begonnen met het opstellen van een uniek bedrijfs- en persoonsregister. Een persoon of bedrijf in een van deze registers, krijgt een uniek persoons- of bedrijfsnummer. Deze twee registers worden ook opgenomen in de bulktabel.

Hoe?

Wanneer je in de bulktabel een naam (van persoon of bedrijf) intikt, kun je gemakkelijk zien welke bronnen over die naam spreken. Dan rest alleen nog het raadplegen van de desbetreffende bron. Wanneer er auteursrecht op een bron rust, zul je de bron fysiek moeten consulteren. Dit kan in de IFA-bibliotheek, of door het betreffende werk aan te schaffen. Voor de andere bronnen kan IFA elektronische uittreksels bezorgen tegen een onkostenvergoeding. Neem contact op met IFA wanneer je meer informatie wilt over een bron.

Feedback

IFA wil samenwerking met  en samenwerking onder gebruikers onderling stimuleren. Met opbouwende feedback  en uitwisseling van informatie kunnen we nog effectiever het terrein van de financiële archeologie bewerken en ontsluiten.

Om toegang te krijgen tot de bulktabellen dien je daarom je e-mailadres achter te laten. Registeren kan hier

We vragen je namelijk graag om feedback, op- en aanmerkingen.