Tussen 1842 en 1879 publiceerde Philip-Christian Popp een kadastrale Atlas van België. Dit werk vormt vandaag een eersterangsbron voor al wie op zoek is naar harde informatie over vastgoed en grondbezit in de 19de eeuw.

www.poppkad.ugent.be