ODIS is een dynamische contextuele databank. Tal van gegevensreeksen, werkinstrumenten en repertoria worden er samengebracht. Ze worden aanhoudend door de partners aangevuld, geactualiseerd en met elkaar verbonden.

www.odis.be