Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 2019 komen Heemkunde Vlaanderen, LECA en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen in de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is vanaf dan het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

www.heemkunde-vlaanderen.be