Trioen

TRIOENpicLouis François Bernard Trioen publiceerde zijn Collection des statuts de toutes les sociétés anonymes et en commandite par actions de la Belgique in 1839. Dit is een studie waarin hij alle oprichtingsaktes van naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen in België verzamelde en op volgorde sorteerde. Hij gebruikte hiervoor officiële documenten van de regering en informatie die de bedrijven zelf vrijgaven. Tenslotte incorporeerde hij samenvattende tabellen in zijn werk.

Deze bron is van grote waarde omdat Trioen hiermee een belangrijke periode (de Industriële Revolutie) behandelt. Met de komst van de Industriële Revolutie ontstonden ook de naamloze vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen. Juist deze ontstaansperiode wordt door Trioen’s studie gedekt.

De studie bestaat uit twee volumes die IFA digitaal beschikbaar heeft.

U kunt ze eveneens raadplegen op volgende site: la Digithèque des Archives & Bibliothèques de l'ULB

Collection des statuts de toutes les sociétés anonymes et en commandite par actions de la Belgique (Tome premier)

Collection des statuts de toutes les sociétés anonymes et en commandite par actions de la Belgique  (Tome Second)