Bijlage tot het Belgisch Staatsblad / Annexe au Moniteur Belge


Rubr: Handelsvennootschappen/ Sociétés Commerciales

 

Wij beschikken in België, dit in tegenstelling tot andere landen, over een unieke wettelijke bron bevattende gegevens over de industrie, handel en economie.

Deze bron is de Annexe au Moniteur Belge/Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Dit is een ononderbroken primaire bron met gegevens van 1873 tot heden. Bedrijfsgegevens, balansen, aandeelhouders, bestuurders, naamloze vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, oprichtingen, fusies, ontbindingen – alles komt in deze bron aan bod.

De gegevens in deze unieke bron zijn van een uitstekende kwaliteit. Publicatie van de gegevens was namelijk wettelijk verplicht (de reeks vindt haar oorsprong in de wet op de Handelsvennootschappen van 1873). Daarom ontstonden de gegevens voor een groot gedeelte onder de controle van of in samenwerking met een notaris.


De gedrukte, omvangrijke bron (2.500.000 pagina’s) is gekend door iedere onderzoeker die zich op het vlak van economie en/of geschiedenis bevindt. De bron wordt reeds gebruikt voor onderzoek, maar heeft slechts een zeer beperkt deel van haar inhoud kunnen prijsgeven. De reden hiervan is de ongemakkelijke raadpleegbaarheid en verwerkbaarheid van de erin aanwezige gegevens – voornamelijk door het feit dat het vandaag nog een gedrukte bron betreft.

De huidige technische evoluties en IT-ontwikkelingen stelden ons echter in staat om deze inhoud te ontsluiten. IFA heeft de papieren dragers getransformeerd in digitale foto’s (PDF), die middels ‘optical character recognition’ (OCR) nog verder omgezet werden in doorzoekbare teksten.
Het digitaliseren helpt onderzoekers vooruit. Toch is deze digitalisering geen einddoel. Het is een middel.

Immers, de gigantische informatiemassa gebruiken (digitaal doorzoeken, selecteren en ordenen) blijft tijdrovend mensenwerk. De OCR-bestanden behoeven soms correcties en er moet intelligente hiërarchie worden aangebracht in de zoekresultaten. Er moet dus een stap verder worden gegaan dan louter digitalisering van de gegevens. Het doel is de digitale gegevens (data) te gaan ordenen en modelleren. Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van specifiek te ontwerpen, performante informaticatools.
Voor deze bron werd een een zoekrobot of search engine ontwikkeld (door DATA.be).
Deze zoekmachine in zijn versie 1.0 werd reeds ter beschikking gesteld van enkele doctorandi en professoren. (tot hun grote voldoening)