Voor het bestuderen van het bedrijfseconomisch verleden gebruikt IFA verschillende bronnen. Deze bronnen geven informatie over personen en rechtspersonen. Ter introductie hebben we een overzicht opgesteld van het verschil tussen personen en rechtspersonen en van het Belgische juridisch kader: de introductietutorial.

We maken onderscheid tussen de basisbronnen, de overige bronnen, het aandeel en bronnen over bronnen. Zou je graag eens één, of meerdere, van de bronnen raadplegen, neem dan contact met ons op via het knopje ‘contact’.